În condițiile unor schimbări climatice din ce în ce mai evidente pe tot cuprinsul țării, spațiile verzi devin un element deosebit de important în cadrul comunităților.

În acest sens la nivel European se acordă în ultima vreme o atenție mărită precum și fonduri importante dezvoltării zonelor verzi în perimetrele urbane care pot îmbunătăți climatul, confortul și sănătatea comunității. Este deja conștientizat la cele mai înalte nivele ca investițiile și proiectele realizate astăzi, vor contribui pozitiv la mediul și ambianța în care vor crește și se vor dezvolta generațiile viitoare.

Proiectele de înfințare sau amenajare a spațiilor verzi urbane sunt deja prinse în programe finanțate la nivel European, iar standardul și exigențele de realizare a acestora cresc de la an la an.

În afară de plantarea propriuzisă de material vegetal, este absolut necesar să fie asigurate și condițiile prin care amenajarea respectivă va supraviețui în timp și va avea toate dotările necesare de utilitate pubilică de care toți membrii comunității vor beneficia, iar costurile ulterioare de întreținere vor corespunde posibilităților comunității.

Firma SC HARMONYA GARDEN PLUS SRL activează în domeniul proiectării, amenajării și întreținerii spațiilor verzi de peste 17 ani. Având și calitatea de importator și distribuitor autorizat pentru echipamente de irigații a firmelor producătoare Rain Bird Inc. respectiv TORO, am dezvoltat o serie de soluții pentru irigarea spațiilor verzi publice, verificate și implementate deja în numeroase proiecte realizate de municipalități.

În acest moment avem proiecte existente sau în derulare în majoritatea orașelor mari dar și la comune și sate de pe întreg teritoriul României.

Putem oferi astfel soluții complete în realizarea unor sisteme de irigație automatizate pentru spații verzi și de asemenea putem asigura integrarea acestora în proiecte complete de amenajare de spații verzi și spații de agrement:

 • Gama completă de echipamente și dispozitive pentru sistemele de irigații automatizate subterane, cu aspersoare telescopice și microirigație, produse de Rain Bird Inc. respectiv TORO Company – Statele Unite, leaderi modiali în domeniu și promotori al campaniilor de “Utilizare Eficienta a Apei” în Europa și Statele Unite.
 • Proiectare de sisteme de irigații cu aspersoare, microaspersie și rețele subterane pentru spații verzi, terenuri de sport, grădini publice etc.
 • Proiectare de instalații de alimentare cu apă pentru asigurarea sursei de apă de irigații, inclusiv proiectare și dimensionare stații de pompare și bransamente.
 • Studii tehnice și de fezabilitate pentru realizarea instalațiilor de irigat automatizate pe spații verzi existente sau proiectate și studii complete pentru realizarea unor investiții publice pe programe cu finanțare locală sau centrală.
 • Soluții complete de proiectare, furnizare de materiale și execuție a sistemelor de irigație subterane automatizate pentru orice tip de spațiu verde (public, privat, terenuri sportive etc.)
 • Consultanță, asistență tehnică și proiectare în colaborare, în cadrul unor proiecte de anvergura de dezvoltare zonală, ce implică înființarea și amenajarea unor spații verzi: amenajarea unor bulevarde, parcuri municipale, terenuri de sport și golf, complexe rezidențiale noi.

Elemente generale în realizarea unui proiect de parc public

 • Poziționarea favorabilă, ușor accesibilă membrilor comunității și cu un acces cât mai facil la utlitățile existente (electricitate, canalizare, etc.);
 • O evaluare cât mai corectă a investiției având în vedere investițiile anexe ce trebuiesc realizate pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare a proiectului principal;
 • Asigurarea în cadrul proiectului a unor dotări de utilitate publică în cadrul zonei de parc ce urmează a fi realizată și care urmează a aduce beneficii comunității locale, pe lângă îmbunătățirile legate strict de factorul de mediu (spații de joacă, locuri de agrement, spații de odihnă etc.)
 • Dimensionarea realistă a elementelor ce urmează a fi proiectate, atât în raport cu necesitățile comunității, dar și în corelație cu disponibilitățile bugetare ulterioare realizării investiției pentru o întreținere corespunzătoare.
 • Solicitarea și includerea în faza de proiectare a unor soluții și echipamente moderne, care să utilizeze în mod eficient resursele și să asigure costuri ulterioare de întreținere cât mai reduse.
parc

Aceste elemente fac în general obiectul Studiului de Fezabilitate premergător realizării proiectului propriuzis, dar este necesar a fi urmărite cu atenție de la început pentru a obține în final un proiect consistent și eligibil pentru finanțare.

Proiectarea spațiului verde din cadrul unui parc public

Zona verde din cadrul unui parc public este un element esențial pentru că pe lângă aportul de imbunătățire a mediului ambiant, va asigura și un cadru estetic plăcut de desfășurare a activităților de recreere în respectivul spațiu public.

 

Odată stabilită locația și celelalte elemente de bază în faza studiului de fezabilitate, proiectul propriuzis poate fi realizat prin definirea tuturor elementelor atât de arhitectură peisageră cât și cea urbană ce urmează a intra în componența parcului, urmărindu-se cu atenție câteva elemente ce asigură o durată lungă de exploatare a investiției și niște costuri minime pentru întreținerea acestora :

c22
 • Utilizarea unor specii vegetale bine adaptate climatului din zona respectivă. Chiar dacă din punct de vedere strict vizual unele specii pot fi deosebite, costurile ulterioare de înlocuire și întreținere a unor specii slab adaptate vor aduce o sarcină greu suportabilă bugetului local și se poate ajunge la situația distrugerii investiției.

 

 • Considerarea aspectului și dezvoltării ulterioare a materialului vegetal, și evitarea unor probleme în special cu speciile de arbori care odată cu dezvoltarea lor pot rupe trotuare, linii de tensiune sau crea pericole pentru vecinătăți. De asemenea trebuie ținut cont de posibilitățile de întreținere curentă ale municipalității, în cazul alegerii speciilor de gazon sau arbuști ce necesită o tundere periodică.

 

 • Includerea în faza de proiectare a unui sistem de irigație eficient, complet automatizat și care asigură o udare uniformă pe întreaga suprafață precum și un aport de precipitație artificială adaptat necesităților materialului vegetal instalat.

 

 • Asigurarea din faza de studiu a unei surse de apă stabile și corespunzatoare funcționării corecte și eficiente a sistemului de irigație automatizat. În cele mai multe cazuri aceasta va implica realizarea unor investiții secundare, fie pentru branșarea și ridicarea presiunii de la o rețea locală de alimentare cu apă, fie pentru realizarea unor foraje pentru alimentarea cu apă de adâncime sau din lacuri existente.